Nacházíte se zde : HomepagePODMÍNKY

PODMÍNKY

1 . VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 • Tyto obchodní podmínky se vztahují se na spotřební zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.eshop-jezirka.cz
 • „Prodávající“ je firma Eshop-jezírka.cz zastoupená : Marek Hlubuček, V.Dobiáše 496, Jičín 506 01 IČ:74006410 DIČ: CZ7503283183   Registrace ŽÚ Jičín evidenční číslo živnosti :  360401-10187-00
 • „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o koupi zboží.
 • Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.


2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ ZBOŽÍ

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných osobních údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy (faktury). Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednávané zboží.

 

3. CENA A ÚHRADA ZBOŽÍ

Všechny ceny uvedené na internetovém obchodě www.eshop-jezirka.cz jsou vč. 21% DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Úhrada objednaného zboží je možná třemi způsoby :

A . Platba dobírkou :

Cenu za zboží je uhrazena hotově při jeho převzetí řidiči zasilatelské služby InTime respektive přepravní služby Toptrans.

B . Platba předem bankovním převodem :

Prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu, nebo telefonicky sdělí údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.

C . Platba hotově :

Při převzetí zboží na adrese prodávajícího.

 

4. ZPŮSOB A CENA PŘEPRAVY

Objednané zboží je doručováno dle velikosti a váhy buď službou InTime, DPD, nebo smluvní přepravní službou TopTrans. O způsobu dopravy rozhoduje prodávající, který vybírá vždy nejvhodnější způsob pro dané zboží. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.

U objednávek s celkovou hodnotou vyšší než 4 000,- Kč není účtováno přepravné.

U objednávek s celkovou hodnotou nižší než 4 000,- Kč je účtováno přepravné ve výši 120,-Kč.

 Po dohodě je možné zboží vyzvednout osobně na adrese prodávajícího.

 

5. DODACÍ LHŮTA

U každého výrobku je uvedena obvyklá doba expedice, která je potvrzena a upřesněna mailem nebo telefonicky po obdržení závazné objednávky. Doba doručení  v případě zaslání „Obchodním balíkem“ České Pošty je následující pracovní den od expedice. V případě zaslání přepravní službou Radiálka je doručení 1 až 2 pracovní dny.

 


6. INFORMACE O DOPRAVĚ ZÁSILEK NA SLOVENSKO

 

 

 

Na zboží zasílané na Slovensko se nevztahuje nabídka přepravného zdarma při objednávce nad 4 000,- Kč.

Pro zasílání zboží na Slovensko platí tyto podmínky :

Při objednávce do 5 000,-Kč přepravné 390,-Kč
Při objednávce do 15 000,-Kč přepravné 250,-Kč
Při objednávce nad 15 000,-Kč
přepravné zdarma


Placení na Slovensko

Zboží je možné zaplatit dvěma způsoby :

Dobírka – Při platbě na dobírku platíte řidiči výslednou cenu objednávky v EUR včetně přepravného, přepočtenou na měnu EUR podle aktuálního kurzu Kč/ČNB v den odeslání zboží.


Platba bankovním převodem – Po odeslání objednávky obdržíte na váš mail zálohovou fakturu, po jejímž zaplacení na náš účet je zboží odesíláno. Při platbě bankovním převodem je účtováno (resp.neúčtováno) pouze přepravné bez dobírečného.

Doprava na Slovensko

Doprava se uskutečňuje prostřednictvím přepravní služby TOPTRANS nebo službou PPL nbeo InTime podle druhu zboží. Rychlost doručení je u služby PPL do 2 pracovních dnů od expedice, a do 3 pracovních dnů u služby TopTrans.

DPH na Slovensko

Zboží na Slovensko je fakturováno v Kč s DPH ve výši 21%.7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

V souladu se zákonem č. 367/2000  má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a bez udání důvodu vrátit zboží zpět prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou cenu za zboží.

Pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí platí následující podmínky :
  • Kupující zavolá na telefonní číslo 776 856 033 nebo napíše na emailovou adresu info@eshop-bazeny.cz , a oznámí odstoupení od smlouvy.
  • Uvede číslo faktury a svoje jméno.
  • Zboží odešle s originál dokladem o koupi (fakturou) na adresu : Eshop-jezirka.cz, Marek Hlubuček, Denisova 381, Jičín 506 01
  • Zboží musí být čisté a nepoškozené a kompletní.Prodávající vrací plnou cenu zboží, nikoliv však poštovné (přepravné).
  • Kupující hradí doručení na adresu prodávajícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány složenkou, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.


8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného dodání zboží, či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující. 
 • V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci. 
 • Délka záruční doby pro všechny druhy zboží je minimálně 24 měsíců, popřípadě vyšší je-li toto písemně uvedeno. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží.


9. REKLAMACE ZBOŽÍ

 • Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího.
 • Za situace, kdy je zboží zasíláno Prodávajícímu na reklamační opravu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, resp. zašle zboží zpět Kupujícímu na jeho náklady.
 • Nárok na uplatnění reklamace nevzniká mimo jiné v případě : neodborné montáže, nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním a používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci. Reklamce dále nevzniká pokud je předpokládaná životnost zboží kratší než jeho záruční doba, při přirozeném opotřebování zboží, neúměrném zatěžování, pokud nedostatky vznikly zaviněním třetí osoby nebo neodbornými změnami a opravami a rovněž škodami způsobenými přírodními vlivy.
 • Pokud byla Reklamace neoprávněná (viz.předcházející bod), Prodávající účtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady.


10. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prodávající garantuje bezpečnost poskytnutých osobních dat.

Osobní data Kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Slouží výhradně k realizaci, nezbytných účetních operací a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím.


© 2005-2016 Eshop-bazeny.cz | Webprovas.com

Eshop-bazény.cz  Eshop-outdoor.cz  Krby Kamna  Sportovní oblečení  Ohňostroje  Shopy.cz  E-zahrady.cz  Zastrešenie bazénov  Zemědělská technika  Autokemp Jinolice  AZ bazény