Nacházíte se zde : Homepage

Zazimování jezírka

Přinášíme několik rad jak zazimovat jezírko.

V listopadu je již nejvyšší čas připravit jezírko na zimní období, kdy zejména noční teploty spadnou hluboko pod bod mrazu a celou hladinu pokryje led a sníh.
Je třeba rozlišovat samotný typ jezírka, pro jaký účel byl vybudován. Jedná se pouze o okrasné jezírko s vodními rostlinami bez ryb, nebo s menším či větším počtem ryb, s jakou průměrnou hloubkou, velikostí, stářím, kdy bylo jezírko naposledy řádně vyčištěno, odbahněno atd. Všechny tyto momenty hrají určitou roli.
Jak je tedy třeba postupovat?

Vyčištění jezírka
Jelikož nelze podrobně popsat všechny eventuality a udělat jednoznačný návod, doporučujeme následující postup:

1) Pokusíme se jezírko co možná nejpečlivěji vyčistit, odstranit veškerou organickou hmotu z jezírka, zejména pak nánosy bahna, zbytky vodních rostlin, rybích výkalů, řas. Vodní rostliny, které mají tendenci na zimu odumírat a vytvářet pak měkkou , rozbředlou hmotu, odstraníme vysavačem, keserem, skimmerem apod. Kdybychom je ponechali ve vodě, případně pod ledem, tak nám tam při velké spotřebě kyslíku shnijí, budou se vytvářet jedovaté hnilobné plyny, z těchto rostlinných zbytků se do vody postupně uvolní veškeré prvky, které jsou v rostlinách obsaženy. Největším problémem jsou fosfáty! Stvoly vodních rostlin tedy pod vodou co možná nejvíce zkrátíme a odstraníme. Vyjímkou jsou pouze orobince a rákos, které můžeme ve vodě ponechat. Jejich stvoly jsou duté a jimi mohou, případně okolo nich, unikat nežádoucí jedovaté plyny z vody. Tyto suché stvoly odstraníme až zjara. Usazeniny na dně je možné namísto vysátí výrazně redukovat přípravkem TeichschlammEntferner, který obsahuje specielní bakterie. Ty pak postupně nežádoucí organickou hmotu zpracují a zmineralizují.

2) Máme-li jezírko takto připraveno, změříme kvalitativní parametry vody. A to hlavně pH, uhličitanovou tvrdost KH, dusitany NO2, amoniak NH3 a fosfáty PO4. Pokud odpovídají optimálním hodnotám, pak je možno aplikovat přípravek PhosLock AlgenStopp. Jedná se o přípravek, jehož úkolem je vázání fosfátu do, ve vodě, nerozpustné minerální formy. Pokud se odchylují od požadovaných hodnot, je třeba předem aplikovat přípravek TeichFit nebo KoiStabil.

3) Dalším krokem je doplnění, pro život důležitého, kyslíku. K tomu slouží přípravek SauerstoffAktiv.

 

 

Zakrytí jezírka
K ochraně proti spadanému listí slouží krycí ochranné sítě.
 
 


Kontrola a případná úprava chemických vlastností vody
 
Pravidelné testování základních parametrů vody v zahradním jezírku by mělo být prováděno optimálně jednou za 14 dní. Před zimou je velmi důležité zkontrolovat, zda chemické vlastnosti vody v jezírku jsou v optimálních hodnotách. Pokud některá z hodnot měřených parametrů není v normě, použijte vhodné přípravky pro dosažení optimálních hodnot jezírkové vody. Toto je důležité zejména v jezírcích s KOI a okrasnými rybami.

Zazimování jezírkové filtrace, čerpadla a UV lampy

Jezírkové čerpadlo by mělo být vypnuto a demontováno. Je třeba vypustit vodu ze všech přívodních a odtokových připojení. Čerpadlo by mělo být rozebráno a vyčištěno od nečistot a vodního kamene. Poté je třeba ho odborně uskladnit v prostorách, kde nemrzne (na sucho promazané silikonovým olejem, nebo ho lze skladovat v nádobě s vodou).
Před zimou doporučujeme jezírkovou UV lampu vymontovat, vylít z ní zbylou vodu a uskladnit jí mimo dosah mrazu. Kdyby uvnitř jezírkové UV lampy zmrzla voda, led by mohl poškodit křemičitou trubici a UV-C zářivku, nebo dokonce vlastní konstrukci UV lampy.

Čištění a zazimování filtračního systému
 
Je třeba propláchnout rozvody a zkontrolovat, aby v trubkách nezůstala voda, která by v zimě zmrzla a mohla poškodit rozvody.
Důkladně vyčistit mechanické a biologické filtrační náplně filtračního systému.

Namontování protizámrazového systému
 
Při poklesu teploty pod bod mrazu se na hladině zahradního jezírka vytvoří led, který se sílícím mrazen zesiluje svou tloušťku. Ledová krusta zabraňuje styku vody se vzduchem a nedochází k výměně plynů mezi vodou v jezírku a vzduchem nad hladinou jezírka. Toto může vést k nedostatečné saturaci jezírkové vody kyslíkem. Odstranění odumřelých částí rostlin a důkladné odkalení jezírka v rámci podzimní údržby jezírka je také velmi důležité. Při rozkladu organických zbytků se uvolňují škodlivé plyny, které se pod zamrzlou hladinou hromadí a mohou způsobit zdravotní potíže až úhyn KOI. Navíc nemůže docházet k odvětrání rozkladných plynů. Pro pohodlné udržování nezámrzné zóny slouží různé protizámrazové systémy.

© 2005-2016 Eshop-bazeny.cz | Webprovas.com

Eshop-bazény.cz  Eshop-outdoor.cz  Krby Kamna  Sportovní oblečení  Ohňostroje  Shopy.cz  E-zahrady.cz  Zastrešenie bazénov  Zemědělská technika  Autokemp Jinolice  AZ bazény